• Magyar
  • English

Szolgáltatásaink

  • Projektgenerálás szakmai támogatása

A regionális munkatársak szakértői segítségnyújtása a projektötlet alapján a projektek szakmai tartalmának kidolgozásához, valamint az együttműködési lehetőségek feltárásához, a sikeres projektterv elkészítéséhez.

Célja: a foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek, ötleteik projektterv formájában való kidolgozása, a potenciális megvalósító szervezetek elérése. A szakmai tanácsadások, a partnerkeresésben nyújtott támogatások azt szolgálják, hogy minél több jó minőségben megírt, a szakmai támogatási kritériumoknak megfelelő pályázat születhessen.

 

  • Szükségletfelmérés

A kiemelt projekt keretén belül a megvalósító szervezetek szakmai tevékenységével kapcsolatos igények pontosítása szükségletfelmérés keretében történik, részben külső szolgáltató igénybevételével. A célja a projektgazdák szükségleteinek meghatározása, elemzése, javaslat megfogalmazása a szolgáltatási kosár tartalmára vonatkozóan. Bár a szükségletek regisztrálása és becsatornázása a szakmai támogató tevékenységekkel párhuzamosan részben megtörténik, a jobb célzás érdekében a projekt félidejében a szolgáltatási kosár tartalmának aktualizálását megalapozó ismételt szükségletfelmérésre kerül sor.

 

  • Szakmai tanácsadás, közvetlen ügyfélkapcsolat biztosítása

A szolgáltatás keretében a célcsoport számára szakmai jellegű információszolgáltatás valósul meg egyéni és csoportos tanácsadási formákban. A tanácsadás célja a projektek, foglalkoztatási programok végrehajtása során a támogatási szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végrehajtásban való segítség, a projektek jogszerűségének erősítése. Ugyancsak cél a szakmai valamint menedzsment és szervezeti kapacitások fejlesztése, megerősítése, bővítése, és a projektmegvalósítás szakmai kockázatainak csökkentése érdekében biztosított folyamatos szakmai szolgáltatás. A szakmai tanácsadás nyújtására egyrészt a hálózatunk regionális irodáiban, másrészt külső helyszínen, a megvalósítás helyszínén is sor  kerülhet. A szakmai tanácsadás egyéni vagy csoportos konzultáció, illetve szakmai műhelymunka keretei között a regionális munkatárs által koordinált, vezetett és szakmailag dokumentált találkozó: a projekt előrehaladásáról, kockázatáról, fejlesztéséről az igénybe vett szolgáltatások hasznosításáról, igényelt, nyújtott és a további szakmai segítségnyújtásról, amely igény szerint biztosított szakterületi tanácsadó bevonásával valósul meg. A szakterületre vonatkozó tanácsadási igény kezdeményezése egyrészt a projektgazdáktól, másrészt a regionális munkatársaktól is indulhat.

Szakterületi tanácsadók igénybevételére várhatóan az alábbi területeken nyílik lehetőség a kiemelt projekt keretei között: humánmenedzsment, szervezetfejlesztés, jogi tanácsadás, munkaügyi tanácsadás, módszertani tanácsadás, fenntarthatóság, esélyegyenlőség, felnőttképzés, szakmai tartalomhoz rendelt pénzügy, vállalkozásfejlesztés, közbeszerzés, műszaki, IT, marketing, PR, kommunikáció, rehabilitációs, tranzitfoglalkoztatási szakértő, paktum szakértő, civil szakértő és hálózati szakértő.

A szakterületek a projektek visszajelzései és a szükségletfelmérés alapján, valamint a rendezvényeken – kiemelten az Open Space konferencián - kerülnek pontosításra.

A kiemelt projekt alapszolgáltatási közé tartozik a folyamatos regionális szakmai ügyfélszolgálat biztosítása.

Ügyfélszolgálatok a régiós irodákban működnek, személyesen, telefonon illetve elektronikus módon (e-mail, honlap felülete) is elérhetőek. Gyors elérést és választ biztosít az ügyfélszolgálat  a projektgazdák felmerült kérdéseire, szakmai problémáira.

 

  • Hálózatépítés, hálózati együttműködések generálása; tapasztalatátadás (szakmai rendezvények)

A kiemelt projekt egyik kiemelt fontosságú célkitűzése a hálózati együttműködés kiépítése, fejlesztése, tapasztalatátadás szisztematikus kooperáción alapuló megvalósítása. A projektelemen belül a foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek egyedi, kiemelkedő színvonalú benchmark-jait kívánja a kiemelt projekt összegyűjteni, tematikus hálózati fejlesztéssel a speciális know how-t megosztani, illetve olyan együttműködések létrejötténél asszisztálni, amelyek új minőséget jelentenek a foglalkoztatási politika eszköztárában. A hálózatfejlesztés további célja a foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek együttműködésén keresztül a szervezetek és/vagy hálózataik fenntartható működésének támogatása, megalapozása.

Erre a három alkalommal szervezett tematikus konferenciák lehetőséget biztosítanak.

A tematikus hálózatok rendszere nemcsak a kiemelt projekt szakmai beavatkozási területein (innovatív, tranzit, foglalkoztatási megállapodások) belül, hanem azok közötti hálózati együttműködések kialakítására is lehetőséget ad. Egy egy projektgazda több hálózatban is megjelenhet, érvényre juttatva a projekten belüli partnerek, vagy akár magának a projektnek a projekten túl nyúló szakmai érdekeit, együttműködésben és tapasztalatátadásban multiplikátor hatást fejtve ki.

A tematikus hálózatok mellett fontos a területi hálózatosodás erősítése is, ezért a regionális projekt eloszlás figyelembe vételével külön lehetőséget biztosít a kiemelt projekt az adott területen dolgozó szervezetek együttműködésének megerősítésére.

A hálózatosodást változatos eszköztárral kívánja a kiemelt projekt támogatni:  szakmai rendezvények (konferenciák, tudásmegosztást célzó rendezvénysorozatok, regionális szakmai műhelyek, szakmai közreműködők biztosítása), műhelymunka, open space technika, és az elektronikus kapcsolattartás és kapcsolatápolás széles tárházát használja a munka során.

 

  • Tudástár építése (módszertani és információs fejlesztés)

A „Tudástár”, egy komplex szakmai adatbázis és az azt üzemeltető alkalmazás, mindazon információk és gyakorlati tapasztalatok összefoglalására és rendszerezésére amelyeket az OFA NKft., illetve jogelődje az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány az elmúlt évek során felhalmozott, és amelyek hasznosak lehetnek – többek között – további foglalkoztatási programok megvalósítása terén.

A „Tudástár” egy interaktív formában az interneten keresztül hozzáférhető alkalmazás és adatbázis információt ad hazai és uniós forrásból finanszírozott munkaerő-piaci programokról, és a programok keretében létrejött eredményekről, termékekről (kiadvány, módszertan, modell, szakmai ajánlás, szakmai elemzés/értékelés stb.).

 

  • Fejlesztések eredményeinek visszacsatolása a foglalkoztatáspolitika szereplői számára

A projektek céljainak, tevékenységeinek, eredményeinek figyelembevételével helyzetfeltárást, kutatást és fejlesztést  tervezünk.

Az OFA NKft. szakmai munkatársainak gyakorlati tapasztalatai, a folyamatba ágyazott értékelés, és a tématerületenként felállított szakmai irányító testület által felügyelt fejlesztések eredményei alapján megfogalmazhatóvá válnak foglalkoztatáspolitikai javaslatok, ajánlások. Ez a projektelem  biztosítja majd azt a komplex visszacsatolási kapcsolatrendszert, amely terepe lehet akár egy szakmapolitikai párbeszédnek is. A projektelem megvalósítása során az elérendő eredmények között szerepelnek olyan rendszeresen megtartott szakpolitikai kerekasztalok, amelyekben a szakmai politikai döntéshozók és a fejlesztés politika irányítói közvetlen információt kaphatnak a foglalkoztatási programok aktualitásairól, szakmai trendjeiről, megoldandó kihívásairól. Feladatunk javaslattételek, szakpolitikai ajánlások megfogalmazása, a fenntarthatósághoz, a támogatóbb projektkörnyezet kialakítására, továbbá a jogszabály módosításokra vonatkozóan.

 

  • Célzott tudásbővítés a kiemelt projekt célcsoportja számára

A kiemelt projekt célcsoportja számára megvalósuló célzott tudásbővítés során a foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek munkatársainak készség és kompetenciafejlesztése valósul meg. A projektgazdák szakmai megvalósítóinak tudásbővítése, hálózati együttműködésre történő felkészítése, a szükségletfelmérés és a programok előrehaladása során beazonosított igények alapján kerül meghatározásra, az alábbi témákban: civil szervezetek marketingkommunikációja, tárgyalástechnikák, önismereti és személyiségfejlesztő tréning segítő szakemberek részére, stresszkezelés, stresszoldás, burn out, konfliktuskezelés, munkahelyi esélyegyenlőség tréning, együttműködést fejlesztő tréning, civil hálózatfejlesztés, vállalkozások menedzsmentje, prezentációs tréning. A célzott tudásbővítési alkalmakat 2 napos, bentlakásos tréning keretében valósítjuk meg elsősorban a kedvezményezett projektgazdák számára Kelet-, illetve Nyugat- Magyarországon a projektgazdák területi eloszlásához igazodva 7-7 alkalommal.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg