• Magyar
  • English

Szakterületi tanácsadóink

Szakterületi tanácsadóink jelenleg az alábbi területeken vehetők igénybe:

Tanácsadás igénybevételéhez kérjük régiós szakmai munkatársainkat keressék fel a bal oldalon található elérhetőségeken.

Szervezetfejlesztés, üzleti tervezés, közösségi kapcsolatok, munkáltatói kapcsolattartás, nonprofit marketing szakterületeken

A Civil Support Nonprofit Kft-t professzionális szolgáltató cégek hozták létre a Nyugat-Európában és az USA-ban jól működő ún. NGO Management Services vállalkozások mintájára.

A Civil Support civil szervezetek akár teljes körű működtetésére szakosodott speciális szervezet, amely az alapítók innovatív és integrált szolgáltatásaira, iparági tapasztalatra, mérethatékonyságra, és az együttműködő közösség adózási előnyeire alapozva költséghatékony megoldásokat kínál civil szervezetek, szakmai szövetségek és szociális vállalkozások számára.

A Civil Support Nonprofit Kft. a társadalmi szervezetek fejlesztésén, a civil és a vállalati szektor összekötésén, szektorközi együttműködések kialakításán keresztül a társadalmi  szervezetek hatásnöveléséért dolgozik.
 
A Civil Support elsődleges célja a magyar társadalmi szervezetek hatásnövelése, ezért nyújtunk és szervezünk működési, stratégiai és match-making szolgáltatásokat.
Célunk emellett olyan stratégiai együttműködések kialakítása, amelyekben partnereink szolgáltatásaikon keresztül növelik a civil szektorban működő szervezetek fenntarthatóságát és erősítik társadalmi hatásukat.

Működésünk eredményeképpen a pénzügyileg is fenntarthatóvá váló civil szervezetek képessé válnak megfizetni a piaci alapon számukra nyújtott szolgáltatásokat, és ezek segítségével növelni hatásukat.

Működési szolgáltatások

  • Általános adminisztráció, könyvelés, bérszámfejtés, riporting, adó és jogi tanácsadás, audit
  • Felhő alapú számlázó és dokumentum menedzsment rendszer, weboldalak, belső nyilvántartások fejlesztése, tárhely biztosítás
  • Hírügynökségi, PR és kommunikációs szolgáltatások: www.civilhirugynokseg.hu

Stratégiai szolgáltatások

  • Szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés, oktatás-képzés, coaching - mentoring
  • Fundraising stratégia, kommunikációs stratégia, szervezeti stratégia
  • Társadalmi hatásmérés (a Social Value International tagjaként)

Match-making szolgáltatások

  • Álláskeresés, pro bono partnerkeresés: www.civiljob.hu (együttműködésben a Profession.hu-val, Magyarország piacvezető állásportáljával) és Civil Adatbázis (közel 2000 civil szervezetet tömörít össze)
  • CSR partnerközvetítés, CSR projektfejlesztés

Az elmúlt 2 évben közel 100 civil szervezettel dolgoztunk együtt rövidebb-hosszabb projektek megvalósításán, vagy nyújtottunk számukra a működésükhöz szükséges szolgáltatásokat

Állásportálunkon és hírügynökségi szolgáltatásunkon keresztül folyamatosan bővülő civil adatbázisunkban mintegy 2.000 szervezet szerepel.

Emellett vállalatokkal, szakmai szövetségekkel is dolgoztunk / dolgozunk a civil szervezetek fejlesztéséhez kapcsolódó projekteken.

Az OFA projektben együttműködő partnereink a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, az Inspi-Ráció Egyesület és az Ifjúsági Unió Szekszárd.

 

Jog

Dr. Forczek Erika ügyvéd, a Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda vezetője.

Fő szakterületei: gazdasági jog, ingatlanjog, nonprofit szektor joga. Foglalkozik forprofit és nonprofit gazdasági társaságok alapításával, működésük során jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, perbeli és peren kívüli jogi képviseletükkel, nonprofit gazdasági társaságok, és civil szervezetek vonatkozásában közhasznúsági jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadással és képviselettel. Sok éves tapasztalattal rendelkezik a szövetkezeti jog területén, közel két évtizedig dolgozott ügyvédként nagyon sikeres ipari és szolgáltató szövetkezetnek. Az elmúlt években több, szociális szövetkezetek létrehozására, működtetésére kiírt munkahelyteremtő Európai Uniós projektben vett részt jogi szakértőként. A projektekben előadások, tanácsadások keretében segíti a szociális szövetkezetek sikerét.

A szakértőnek feltett gyakori kérdések:

-A szociális szövetkezet alapításának jogi feltételei
-Az alakuló közgyűlés előkészítése
-A tagok vagyoni hozzájárulása (készpénz vagy apport), a rendelkezésre bocsátás ideje
-A szövetkezet induló vagyona
-A szövetkezet szervei
-A szövetkezet képviselete
-Személyes közreműködés formái
-A tagi munkavégzési jogviszony
-A közösségi alap
-Képzéssel kapcsolatos szerződéskötések
-Képzési támogatás visszakövetelése

 

Közbeszerzés

Dr. Szalay Ferenc ügyvéd 1980. február 01-én született Esztergomban. Jogi diplomáját 2003. nyarán szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, „cum laude” minősítéssel. A jogi szakvizsga letételét követően, 2007-ben megalapította a Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Irodát, melynek alapítása óta irodavezető ügyvédje, és amely jelenleg 7 fő alkalmazott, valamint több alvállalkozó közreműködésével látja el a tevékenységét.

Az ügyvédi iroda közepes és nagyméretű gazdasági társaságok, háttérintézmények, társadalmi szervezetek részére nyújt komplex jogi tanácsadást, valamint eljár közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben és bonyolít beszerzési és közbeszerzési eljárásokat.

Az ügyvédi iroda 2010 óta vesz részt közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Ennek során a mai napig közreműködik saját forrásból, illetve támogatásból megvalósuló közbeszerzések lefolytatásában, értékhatártól függően a nemzeti vagy az uniós eljárásrend alkalmazásával. Az ügyvédi iroda számos alkalommal folytatott le árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre és építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat. Ide tartoztak egyebek mellett a TÁMOP 2.1.3. keretében lefolytatott képzési szolgáltatások vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárások.

Az ügyvédi iroda – az eljárások lebonyolításán túlmenően – nagy tapasztalattal rendelkezik a beszerzési, közbeszerzési eljárások tervezésében, előkészítésében, továbbá segítséget nyújt az egyes eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések részletekbe menő kidolgozásában, továbbá a szerződések teljesítése során felmerülő kérdések megválaszolásában, problémák kezelésében.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Mikor kell közbeszerzési szempontból ajánlatkérőnek tekinteni a támogatott gazdasági szereplőt?

- Milyen jellemzők mentén kell meghatározni a közbeszerzés tárgyát? (Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés, építés, szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió kérdésköre)

- Milyen értékhatárok elérése esetén kell közbeszerzési eljárást lefolytatni?

- Milyen eljárásrend szerint kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást? (Nemzeti eljárásrend, uniós eljárásrend kérdésköre)

- Mikor kell, és mikor lehet tárgyalás tartásával, illetve tárgyalás tartása nélkül közbeszerzési eljárást lefolytatni?

- Mikor van lehetőség hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására? (ún. „3 ajánlattevős eljárás” kérdésköre)

- Egyes beszerzéseket mikor kel egybeszámítani, a részekre bontás tilalmát a konkrét esetekben hogyan kell értelmezni?

- Mi a teendő egybeszámítási kötelezettség – más szóval a részekre bontás tilalmának – fennállása esetén?

- A közbeszerzés tervezésekor, előkészítésekor felmerülő lényeges kérdések.

- Mire kell figyelemmel lenni a szerződéstervezet összeállításakor?

- Mikor és milyen keretek között van lehetőség az ajánlattételi felhívás módosítására?

- Milyen teendők vannak a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés aláírását követően?

- Mikor és milyen keretek között van lehetőség a megkötött szerződés módosítására?

- Bármely, a közbeszerzési eljáráshoz vagy a közbeszerzési törvényhez kapcsolódóan felmerült egyéb kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

 

Fizikiai és infokommunikációs akadálymentesítés szakterületen

Zalabai Péterné 1991 óta vezeti a Motiváció Alapítványt. 1996-ban végzett a BGGy Főiskola szociális munkás szakán, majd 2000-ben fejezte be Közgazdaságtudományi Egyetem vezetés, szervezés szakát, és 2004-ben végzett a ELTE Építészmérnöki Karán kapta meg rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő minősítését. A Motiváció Alapítvány alapítójaként és ügyvezetőjeként 1991 óta foglalkozik az akadálymenetes környezet témakörével. Az elmúlt 20 évben több ezer épület akadálymentességnek való megfelelését vizsgálta az Alapítványban kidolgozott felmérési adatlap szerint. A vizsgált épületek akadálymentességének megfelelése érdekében számos tanulmányt és javaslatot készített, és részt vett az épületek monitorozásában. A kidolgozott felmerési módszertant felhasználva több szakirodalmat és kiadványt állított össze, az ország számos területén javaslatára valósultak meg akadálymentesen kialakított épületek. Az infokommunikációs akadálymentesség hangsúlyos megjelenését követően szakértői feladatai erre is kiterjedtek. E témakörben pályázatíróként is tevékenykedik. Szakmai tudásának növelése érdekében az ELTE Pszichológia és Ergonómia tanszék által lebonyolított képzésen is részt vett.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Mi tartozik a különböző fogyatékossági csoportba tartozó személyek környezeti igényeibe?

- Milyen feltételek kellenek, hogy megvalósuljon a fizikai akadálymentesítés?

- Milyen feltételek kellenek az infokommunikációs akadálymentesítéshez?

- Mik tartoznak az infokommunikációs akadálymentesítés témakörébe?

- Milyen fontos elemeket kell megvalósítani a fogyatékos emberek foglalkoztatásához?

- Mit tartalmaz az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet)?

- Hol lehet beszerezni az előírásnak megfelelő eszközöket?

 

Pénzügy szakterületen

Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó, pénzügy, adózás és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérlegképes könyvelő, a Bosch Tanács-Adó Kft ügyvezető igazgatója. Első diplomáját a GATE gazdasági mérnök szakon, pénzügy szakirányon szerezte, majd 2003-ban pénzügy, adózás, és pénzügyi ellenőrzési szakértő végzettséget szerzett a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar pénzügyi szakán. 2013-ban adótanácsadói képesítést szerzett.

Több mint 20 éves pénzügyi, számviteli tapasztalattal rendelkezik. Tulajdonosa, ügyvezető igazgatója a 2002-ben alapított Optiprofit Kft-nek. Az irányítása alatt álló vállalkozás közel 70 kis- és középvállalkozásnak, nonprofit szervezetnek nyújt adótanácsadói, számviteli, bérügyi szolgáltatást, képviseli ügyfeleit adóhatósági eljárásoknál.

Foglalkozik kis- és középvállalkozások tanácsadásával, segítséget nyújt a szervezeteknek alapítástól kezdve, a működtetésen át, pályázatok pénzügyi részének összeállításáig, elszámolásáig. Európai uniós projektek keretében tart prezentációkat vállalkozások adózásáról, pénzügyeiről, alapítási, működési szabályairól. Rendszeresen tart előadást aktuális adóváltozásokról

2008. óta több alternatív munkaerőpiaci projektben dolgozik pénzügyi szakértőként.

Nagy szakértelemmel rendelkezik a szociális szövetkezetek gazdálkodási, adózási, számviteli sajátosságairól.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Melyek a munkaszámos könyvelés szabályai?

- Az év végi beszámoló elkészítésekor el kell-e határolni a pályázathoz kapcsolódó költségeket?

- Be kell-e valahol vallani a szervezetünknek megítélt de minimis támogatásokat?

- Nyilatkoznunk kell az eddig igénybe vett de minimis támogatások összegéről, de ezt eddig nem tartottuk nyilván, most mit csináljunk?

- Milyen feltételekkel adható a munkavállalóknak béren kívüli juttatás? Mire kell figyelni a belső szabályzat elkészítésénél?

- Kell-e adót, járulékot vonni a képzési támogatásból?

- Terheli-e a szervezetünket szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség?

- Melyek a megbízási díj számfejtésére vonatkozó szabályok?

- Kell-e adóelőleget vonni a magánszemélynek kifizetendő ingatlan bérleti díjból?

- Alanyi áfa mentes szervezetnél beletartozik-e a támogatás összege az alanyi áfa mentesség értékhatárába?

- Mit kell tennünk, ha a projekt megvalósítás időszakában általános áfa alanyokká válunk?

- Hogyan kell igazolni, hogy szervezetünknek nincs adó- és köztartozása?

- Milyen előnyei vannak a köztartozásmentes adózói adatbázisnak?

- Milyen adóváltozások fogják érinteni január 1-től a projekt költségvetést?

 

Felnőttképzés szakterületen

Magyar Mariann jelenleg a Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, 1974. október 21-én született Nagyatádon. Első diplomáját 1999-ben a POTE Egészségügyi Főiskolai Karán Szociális Munkás Szakon szerezte Szombathelyen, majd ezt követően az ELTE-n szociálpolitikus diplomát is szerzett.

Felnőttképzési tevékenységgel 2003 óta foglalkozik. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. akkreditált felnőttképzési intézmény képzési vezetője. Az elmúlt tíz évben rengeteg képzési program kidolgozásában és akkreditálásában vett részt. Valamint képzési vezetőként az intézmény-akkreditációs eljáráshoz szükséges dokumentációt is elkészítette, vezeti és gondoskodik a jogszabályoknak való megfelelőségről. A képzések szakszerű minőségirányítási és dokumentációs rendszerének kidolgozásához minőségirányítási szakauditor végzettséget is szerzett.

Felnőttképzési tevékenysége mellett több mint tíz éve dolgozik Európai Uniós projektek tervezésében, megírásában és lebonyolításában is.

Nagy szakértelemmel rendelkezik a projektek tervezési és megvalósítási sajátosságairól. Tanácsadásaival folyamatos segítséget nyújt a szervezetek képzési tevékenységén túl, a projekt tervezési, megvalósítási, dokumentálási és beszámolási kötelezettségének megvalósításához.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Mire kell figyelnem ha a projektben lévő képzési tevékenységet külső alvállalkozóval kívánom elvégeztetni?

- Milyen feltételeket határozhatok meg az ajánlattételi felhívásban?

- Milyen dokumentációt kérjek a képzésről az alvállalkozótól?

- Milyen szerződést és milyen tartalommal kössek a képzésben résztvevő projekt tagokkal?

- Kinek és milyen feltételekkel fizethetek képzési/megélhetési támogatást?

- Ha módosulnak a projekt megvalósítási feltételei, hogyan módosítsam a képzési tevékenységemet?

- Ha a képzési jogszabályi feltételek változnak, hogyan valósítsam meg a képzéseket?

- Ha saját szervezetemen belül valósítok meg képzési tevékenységet, mikre kell figyelnem?

- Akkreditált intézményként mit jelentenek számomra a jogszabályi változások és ezeknek miként tudok megfelelni?

- Mire kell figyelnem a projekt szakmai beszámolójának elkészítésekor?

- Milyen szolgáltatások biztosításával segíthetem a hallgatók képzésben maradását, a képzés megvalósulását?

 

Esélyegyenlőség szakterületen

Szalai-Komka Norbert 1974. május 15-én született Budapesten, több mint tíz éve a Budapest Esély Nonprofit Kft. (korábban FKFSZ Kht.) Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Irodájának módszertani vezetője, szakértője. Első diplomáját 1998-ban az ELTE BTK. Szociológiai Intézetének szociálpolitika szakán szerezte. A későbbiekben az ELTE szociális munkás és szociológia egyetemi szakjain is lediplomázott, szociális szakvizsgát tett, valamint az ELTE Európai Tanulmányi Központ Európa Tanulmányok posztgraduális szakirányát is elvégezte.

Az esélyegyenlőségi területhez kapcsolódóan anti-szegregációs tervek, munkahelyi, közoktatási, települési esélyegyenlőségi programok – köztük Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programjának – kidolgozásában vállalt vezető szerepet. Esélyegyenlőségi, szociális és foglalkoztatáspolitikai témákban harminc publikációt jegyzett az elmúlt 12 évben.

Az esélyegyenlőségi területen végzett módszertani, tanácsadói tevékenysége mellett, Európai Uniós finanszírozású foglalkoztatási programok előkészítésében, szakmai értékelésében és monitorozásában is részt vett. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az esélyegyenlőségi szempontok foglalkoztatási programokban való érvényre juttatása, valamint az Európai Uniós programok esélyegyenlőségi horizontális elvárásainak teljesítése terén.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Hogyan lehet azonosítani a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokba tartozó projektrészvevők speciális szükségleteit? Hogyan tudom ezen szükségleteik azonosítása és célzott beavatkozások alkalmazása révén megelőzni a projektből való lemorzsolódásukat?

- Milyen esélyegyenlőségi dokumentumokkal kell a projektszervezetnek rendelkeznie?

- Melyek a szervezeti esélyegyenlőségi programok szakmai-tartalmi megfelelőségének kritériumai? Hogyan lehet ezeknek maradéktalanul megfelelni?

- Milyen esélyegyenlőségi panasztételi és monitoring eljárásokat szükséges a projektben működtetni?

- Hogyan lehet hatékonyan és megfelelő szakmaisággal teljesíteni a projekt kapcsán tett horizontális esélyegyenlőségi vállalásokat?

- Hogyan lehet befogadó, rugalmas munkahelyi közeget kialakítani a projektrésztvevők és a projektmunkatársak számára egyaránt?

- Hogyan tudom megkönnyíteni a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokba tartozó projektrésztvevők projekttevékenységekbe való beilleszkedését?

- Hogyan tudom segíteni nyílt munkaerő-piaci munkaadó partnereimet a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokba tartozó projektrésztvevők foglalkoztatásában, saját befogadó munkahelyi környezetük kialakításában?

 

Hivatásbeli kompetenciafejlesztés szakterületen

„A szó valóságot teremt” 

Nickl Gabriella vagyok. 1967.02.12-én születtem. Alapvetően segítő szakembernek vallom magam, a hivatásbeli kompetenciafejlesztés eszközével a szakmai személyiség karbantartását, támogatását, fejlesztését kísérem.

A szociális ellátórendszer számos elemében dolgoztam terepmunkásként, illetve évekig intézményvezetőként. Nyolc esztendeig oktattam szociális munkás felsőfokú képzésen, jelenleg pedig szociális gondozó-ápoló hallgatókat tanítok. 2002 óta pályázatok írásával, projektek működtetésével, elszámolásával, értékelésével és monitorozásával is foglalkozom foglalkoztatáspolitikai, oktatási, szociális, önkéntességi és szervezetfejlesztési területen. Több szerepből átlátom saját tapasztalati tanulásom, tevékenységem, terepgyakorlatom során az említett programokat. Jelenleg elsősorban kiemelt projektekben dolgozom szakértőként (GYEMSZI, OEFI, FSZK). Tapasztalataimat publikációkban és előadásokban teszem közzé. Elsődleges számomra a saját személyes és szakmai fejlődésem. Számos kompetenciafejlesztésen és módszer-specifikus továbbképzésen is részt veszek (rendszertábla ismeretek, IP terápia, Játékterápia stb.).

Évek óta főállású vállalkozóként dolgozom, elsősorban a „hivatásgondozást” támogatva mint szupervízor, coach vagy tréner.

Végzettségeim: 1993-ben általános szociális munkás diplomát szereztem (gyermekvédelmi specializációval), majd 2000-ben szociálpolitikus egyetemi diplomát  a JPTE Bölcsészettudományi karán. 2000-ben mediátor tudást szereztem, majd 2002-ben szakvizsgát tettem (gyermekjóléti ismeretek) az ELTE-n. 2007-ben szupervizor diplomát szereztem a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszékén, majd executive coach diplomát szintén a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológiai Tanszékén. Angol középfokú nyelvtudással rendelkezem.

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok a hivatásbeli kompetencia fejlesztés során:

önreflexióra épülő

-szakmai működésünk, szerepeink

-intézményi/szervezeti/projektműködés

-szakmai megbecsültség, elismertség

-szakmai konfliktusok, stressz-kezelés

-szakmai sikerek, akadályok

-együttműködési és kommunikációs problémák

-burn-out megelőzése, kezelése

 

Online jelentkezés szakterületi tanácsadásra

 

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg