• Magyar
  • English

Aktuális híreink

Egy asztalnál a tervezői és a megvalósítói oldal - Régiós szakmai műhelymunka, 2015. február 19., Debrecen

2015. 02. 23.

Egy asztalnál a tervezői és a megvalósítói oldal - Régiós szakmai műhelymunka, 2015. február 19., Debrecen

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által - a TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 „FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban” című kiemelt projekt keretében - 2015. február 19-én Debrecenben rendezett műhelymunka során a szakpolitika és a területfejlesztésben érintett szakma képviselőinek segítségével áttekintésre kerültek a 2014 és 2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának foglalkoztatás-növelést célzó humánerőforrás fejlesztési intézkedései.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tervezésért felelős munkatársa Ruszkai Zsolt mutatta be a közel jövőben kiírásra kerülő források tervezési hátterét. A minisztérium szakértőjétől a szakmai műhelymunkán a jelen lévő Területi Operatív Programok tervezésében dolgozó megyei szereplők és a foglalkoztatási együttműködések szervezetei tájékoztatást kaptak a rendelkezésre álló forrásokról és tervezési, megvalósítási elképzelésekről.

A minisztériumi tájékoztatást követően Hollósi Szabolcs, a kiemelt projekt megbízásából végzett fejlesztési munka irányait, részidős eredményeit vázolta fel. Előadásában kitért a hazai foglalkoztatási együttműködések 2002 és 2014 es időszakának tapasztalataira, bemutatva a paktumok fejlődési történetét. Javaslatokat fogalmazott meg a nemzeti rendszer felépítésére.

A fejlesztési folyamat része egy helyzetfeltáró kutatás, melynek részeredményeit Dr. Csite András a Hétfa Kutatóintézet – Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. igazgatója ismertette. A kutatóintézet 2015. évi adatfelvétele alapján bemutatott helyzetkép kitért a paktumok megfogalmazott céljaira, jellemzőire, területi kiterjedésükre, aktivitásukra, tevékenységtípusaikra, elért eredményeikre.

A szakmai műhelymunka plenáris részét egy egyeztető fórum követte a nap délutánján, amely kerekasztal formájában lehetőséget biztosított a forrásfelhasználás tervezési feladatainak megvitatására. A helyi tervezés és döntéshozatal szereplői javaslatokat fogalmaztak meg az operatív program kidolgozásáért felelős minisztérium felé. 

A jövőbeni foglalkoztatást elősegítő intézkedések egyik kiemelt területe a fentiekben már említett foglalkoztatási együttműködések, mint a térségben működő önkormányzatok, munkaadók, munkavállalók, képző intézmények, civil szervezetek és a munkaerő-piaci szervezetek foglalkoztatás elősegítésére irányuló tevékenységeit összehangoló együttműködési forma létrehozása és hosszú távú működtetése.
A meglévő és a létrejövő partnerségi hálózatok a foglalkoztatás bővítése érdekében összekapcsolják a releváns helyi szereplőket és közös felelősségvállalással tevékenykednek a közös fejlesztési célok elérése érdekében.

A tervezői és a megvalósítói oldal szakemberei közötti kommunikáció, egymás javaslatainak megvitatása, tapasztalatok cseréje, implementációs gyakorlatok bemutatása jelentősen járul hozzá a formálódó foglalkoztatási együttműködések sikeres megvalósításához. 

A rendezvényen elhangzott előadások közül Ruszkai Zsolt prezentációja az oldal alján csatolt fájlként tölthető le, Hollósi Szabolcs előadása pedig a következő linken érhető el:

https://prezi.com/hdhoxhhhgsu2/debrecen_februar_19/​

 

Kapcsolódó letöltések

ginop_top_5._6._prioritas.pptx

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg