• Magyar
  • English

Aktuális híreink

Bemutatjuk a közbeszerzési szakterületi tanácsadónkat

2014. 02. 07.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy új szakterülettel bővítettük szakterületi tanácsadóink körét. 

Tanácsadás igénybevételéhez kérjük régiós szakmai munkatársainkat keressék fel a bal oldalon található elérhetőségeken.

Dr. Szalay Ferenc ügyvéd 1980. február 01-én született Esztergomban. Jogi diplomáját 2003. nyarán szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, „cum laude” minősítéssel. A jogi szakvizsga letételét követően, 2007-ben megalapította a Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Irodát, melynek alapítása óta irodavezető ügyvédje, és amely jelenleg 7 fő alkalmazott, valamint több alvállalkozó közreműködésével látja el a tevékenységét.

Az ügyvédi iroda közepes és nagyméretű gazdasági társaságok, háttérintézmények, társadalmi szervezetek részére nyújt komplex jogi tanácsadást, valamint eljár közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben és bonyolít beszerzési és közbeszerzési eljárásokat.

Az ügyvédi iroda 2010 óta vesz részt közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Ennek során a mai napig közreműködik saját forrásból, illetve támogatásból megvalósuló közbeszerzések lefolytatásában, értékhatártól függően a nemzeti vagy az uniós eljárásrend alkalmazásával. Az ügyvédi iroda számos alkalommal folytatott le árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre és építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat. Ide tartoztak egyebek mellett a TÁMOP 2.1.3. keretében lefolytatott képzési szolgáltatások vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárások.

Az ügyvédi iroda – az eljárások lebonyolításán túlmenően – nagy tapasztalattal rendelkezik a beszerzési, közbeszerzési eljárások tervezésében, előkészítésében, továbbá segítséget nyújt az egyes eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések részletekbe menő kidolgozásában, továbbá a szerződések teljesítése során felmerülő kérdések megválaszolásában, problémák kezelésében.

 

Kérdések, aminek a megválaszolásában segíteni tudok:

- Mikor kell közbeszerzési szempontból ajánlatkérőnek tekinteni a támogatott gazdasági szereplőt?

- Milyen jellemzők mentén kell meghatározni a közbeszerzés tárgyát? (Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés, építés, szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió kérdésköre)

- Milyen értékhatárok elérése esetén kell közbeszerzési eljárást lefolytatni?

- Milyen eljárásrend szerint kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást? (Nemzeti eljárásrend, uniós eljárásrend kérdésköre)

- Mikor kell, és mikor lehet tárgyalás tartásával, illetve tárgyalás tartása nélkül közbeszerzési eljárást lefolytatni?

- Mikor van lehetőség hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására? (ún. „3 ajánlattevős eljárás” kérdésköre)

- Egyes beszerzéseket mikor kel egybeszámítani, a részekre bontás tilalmát a konkrét esetekben hogyan kell értelmezni?

- Mi a teendő egybeszámítási kötelezettség – más szóval a részekre bontás tilalmának – fennállása esetén?

- A közbeszerzés tervezésekor, előkészítésekor felmerülő lényeges kérdések.

- Mire kell figyelemmel lenni a szerződéstervezet összeállításakor?

- Mikor és milyen keretek között van lehetőség az ajánlattételi felhívás módosítására?

- Milyen teendők vannak a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés aláírását követően?

- Mikor és milyen keretek között van lehetőség a megkötött szerződés módosítására?

- Bármely, a közbeszerzési eljáráshoz vagy a közbeszerzési törvényhez kapcsolódóan felmerült egyéb kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg