• Magyar
  • English

Aktuális híreink

2013. május 14-én projektindító szakmai műhelyt rendeztünk Szombathelyen

2013. 07. 08.

2013. május 14-én projektindító szakmai műhelyt rendeztünk Szombathelyen

2013. május 14-én került megrendezésre Szombathelyen a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesült (TIT) Kőszegi u. 2. szám alatti előadótermében Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Regionális Irodája szervezésében a „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” című kiemelt projekt projektindító szakmai műhelye.

A Nyugat-dunántúli regionális műhelymunka nyitásaként Reményi Anita régiós szakmai munkatárs köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a TÁMOP 1.4.7-12/1 kiemelt programot, a foglalkoztatási projekteket megvalósító szervezetek részére nyújtandó szakmai szolgáltatások részleteit. Bemutatta a „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” című pályázati felhívás részleteit, felhívta a figyelmet a meghosszabbított beadási határidőre.

Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a Nyugat-dunántúli Régió foglakoztatási adatait és tendenciáit ismertette, majd kiemelte a foglalkoztatási célú térségi projektek jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy ezek a programok helyi igényekre adnak személyre szabott, helyi megoldásokat, a helyi szervezeteknél eredményeznek kapacitásbővítést, erősödik a helyi partnerség. Végső és legfontosabb eredményül pedig bővül a térségi foglalkoztatás.

Básthy Béla, a REKORD Hálózat Irányító Csoportjának elnöke előadásában a térségi együttműködések jelentőségéről beszélt, egyben bemutatta a REDORD Hálózat céljait, tevékenységét és a régióban a korábbi években elért eredményeit. Kiemelte, hogy a paktumok finanszírozásának változó módja és intenzitása nehéz helyzetbe hozza az együttműködéseket. Az elért eredmények alapján igazolható, hogy az ilyen típusú helyi kezdeményezések fontos foglalkoztatáspolitikai eszközként használhatóak, a hatékonyságot növelné a rendszer országos finanszírozásának megoldása.

Ruszkai Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztályának tervezője ismertette a korábbi foglalkoztatási programok, illetve a paktum-együttműködések elterjesztésére kiírt pályázatok eredményeit, azok térségi hatásait. Megerősítette, hogy a térségi foglalkoztatási együttműködések támogatása hatékony eszköznek bizonyult, és fontosnak tartja a további támogatási rendszer kidolgozását.

Schreiner Balázs, az ESZA Nonprofit Kft. konstrukciófelelőse a pályázatok megvalósítóit támogató szervezetek tevékenységének összehangoltságáról beszélt: az ESZA NKft., mint a technikai, adminisztratív tevékenységek felelőse, és az OFA NKft., mint a szakmai megvalósulást segítő, támogató szervezet.

Rövid szünet után a rendezvényen résztvevők bemutatták az általuk képviselt projekteket:

Balassa Imre: a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében a TÁMOP 1.4.3-12/1 pályázati konstrukción támogatást nyert, „Válts jegyet az életbe” című projekt keretében a fiatal, gyermekvédelmi intézményekből kikerülő, hátrányos helyzetű fiatalok képzését és munkába helyezését vállalták.

A következőkben a TÁMOP 1.4.5-12/1 konstrukcióra, konzorciumban benyújtott pályázatok képviselői beszéltek egyrészt a paktum-együttműködésük eredményeiről, másrészt a futó projektekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

Baksai Szabolcs: a Tradenet Global Szakképzés-szervezési Innovációs Nonprofit Kft. projektjének címe: "A helyi munkaerőpiac bővítése és a foglalkoztatás növelése a Pannonhalmi Térségben". Épp a rendezvényt megelőző napokban zajlott a projektbe bevonni kívánt személyek toborzása, kiválasztása a térségi Munkaügyi Kirendeltség bevonásával.

Rezner Hajnalka: Kőszeg Város Önkormányzatának nyertes projektjét ismertette. A "Helyi gazdaság és közszolgáltatás-fejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-récementi foglalkoztatási paktumban" című program 5 konzorciumi partner bevonásával valósul meg, melyben összesen 28 hátrányos helyzetű munkanélküli képzését és foglalkoztatását vállalták különböző ágazatokban. Az ESZA munkatársához címzett kérdésében jelezte, hogy több, korábban feltett, a projekt előrehaladását jelentősen befolyásoló kérdésre választ várnak a közreműködő szervezettől.

Kapcsándy Mária, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének képviseletében beszélt a "A keszthelyi és hévízi kistérségek foglalkoztatási kulcságazatainak fejlesztése hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásával" pillanatnyi állásáról, a konzorcium összetételéről, valamint az előző hetekben megoldott nehézségekről, mely elsősorban elszámolás-technikai kérdéseket vetett fel.

Klima Péter: Foglalkoztató ZalA-KAR NKft. - "A fenntartható vidéki munkalehetőségek bővítése hátrányos helyzetű munkanélküliek bevonásával a zalaszentgróti paktum területén" a zalai, kisfalvas térség foglalkoztatási helyzetére utalva elmondta, hogy a projekt képzési időszakának is különösen fontos költségvetési eleme az utazási költségek megtérítése a képzésbe bevont, hátrányos helyzetű munkanélküliek részére. Kérte az ESZA munkatársát a korábban jelezett probléma mielőbbi, a célcsoportbeli személyek érekeit figyelembe vevő megoldás megtalálására.

Pogács Mónika, a REGIONÁLIS HUMÁN INNOVÁCIÓ Képzési Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a „Paktummal a foglalkoztatásért, - fenntartható szolgáltatásfejlesztés és partnerség-építés a Vasi Hegyháton” című projekt képviseletében a projekt felépítésének ismertetése után beszélt arról, hogy az eddigi megvalósítás során fontos információkat és számos kérdésben segítséget kaptak OFA NKft-től. Kiemelte a támogató szervezet szerepét és kérte a további hathatós együttműködést. Megemlítette, hogy a jelenlegi projektmegvalósítással összefüggő feladatok elválnak a klasszikus paktum-tevékenységektől.

Hollósi Szabolcs, mint a REKORD Hálózat munkaszervezetét ellátó BFH Európa Kft. ügyvezetője, a „REKORD hálózattal a hátrányos helyzetűek fenntartható foglalkoztatásáért" projektről beszélve megerősítette az előtte elhangzottakat, mely szerint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását felvállaló, speciális projekt megvalósítása energiákat von el a foglalkoztatási együttműködések feladataitól. A már kialakult és jól működő paktumok és azok hálózata egyedülállóan ismeri saját térségét, annak foglalkoztatási sajátosságait. Ahogy számos példa mutatja, valóban a helyi igények alapján találnak helyi megoldásokat. A következő tervezési időszak tekintetében felajánlja a szakminisztérium képviselőjének, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalataik alapján, ahogy már korábban is, szívesen vesznek részt aktívan az előkészítő munkában.

Molnár Máté, az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítván igazgatója, a TÁMOP 1.4.3-10/2-2F konstrukcióban nyertes, „Kiút a hátrányos helyzetből: Modell értékű program a zalaegerszegi kistérségben élő többszörösen hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjának erősítése” című projekt kapcsán szót ejtett az említett projektbe bevonható hátrányos helyzetű csoport sajátságairól, nehézségeiről és arról a speciális bánásmódról, mellyel visszavezethetőek és a munkaerőpiacra. Az ilyen speciális projektek jelentőségét kiemelve elmondta, hogy megfelelő támogatás és felkészítés hiányában a jelzett célcsoport által képviselt életmód egyéb társadalmi problémák megjelenéséhez is vezethet.

Ezt követően, valamint az ebéd idején lehetőség nyílt a résztvevők kapcsolatépítésére, kötetlen beszélgetésekre. 

Az előadások anyagai az oldal alján a kapcsolódó letöltések között megtalálhatóak.

Ha a rendezvénnyel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse Kopácsiné Reményi Anita régiós szakmai munkatársunkat!

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg