• Magyar
  • English

Módszertani fejlesztés területei: Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok

A kiemelt projekt egyik szakmai beavatkozási terepe és célja az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések eredményességének növelése.

Az innovatív projektek hatékonyságának növelése, hosszútávú és fenntartható hasznosulása érdekében a kiemelt projekt közvetlenül a projektgazdáknak biztosít szakmai támogatást, elemzi és értékeli az innováció tartalmi elemeit, módszereit és rendszerszintű bevezetésének lehetőségét. További részcél a célcsoport szakmai tájékoztatása, a szolgáltatási szükségletek/igények azonosítása és kielégítése, a hálózatosodás ösztönzése, vertikális és horizontális kapcsolatépítés, valamint a szolgáltatási szükségletek/igények azonosítása, és azok teljesítése.

Különösen indokolt az innovációs kísérletekkel kapcsolatos ismeretek, gyakorlati tapasztalatok, eszközök és módszerek rendszerezése céljából a már lezárult hazai – és ismert tagállami - innovatív foglalkoztatási programok tartalmi elemeinek, gyakorlati megvalósításának, sikerességének és nehézségeinek elemzése, értékelése és összegzése a foglalkoztatási programok munkaerő-piaci hatásainak fenntarthatósága érdekében.

A helyzetfelmérő kutatás az innovációk szerepét, funkcióját, módszereit és rendszerszintű bevezetésének lehetőségeit elemző és kidolgozó szakmai közreműködők munkáját alapozza meg. A kutatás tématerületeinek kijelölése során további alapvető szempont, hogy a szakmapolitikai döntéshozatalt és a projektmegvalósító szervezetek szakmai munkáját segítő, a folyamatba épített értékelés számára hiánypótló adatokat hozzon felszínre és összefüggésekre mutasson rá.

Tervezett kutatási témák:

  • foglalkoztatási projektek innovatív tartalmainak azonosítása, szakmai tartalom szerinti regiszter összeállítása (innovációs regiszter létrehozása). A regiszterbe várhatóan a jelen tervezési időszakban innovatív foglalkoztatási programok keretében támogatást nyert projektek mellett az EQUAL program támogatott projektjei, valamint az OFA által hazai támogatásból finanszírozott innovatív foglalkoztatási projektek azonosított innovatív elemei kerülnek,
  • a Magyarországon hazai és uniós forrásból pályázati támogatással megvalósított, innovatívnak tekintett projektek megvalósítási tapasztalatainak összegyűjtése, elemzése,
  • bevált, működő gyakorlati megoldások feltérképezése/bemutatása.

Az innovatív foglalkoztatási projektek esetén a kutatási eredmények alapján az innovációk tartalmi elemeit, funkcióját, módszereit és rendszerszintű bevezetésének lehetőségeit a szakmai megvalósítók és közreműködők azonosítják és dolgozzák ki a projektet végrehajtó innovátorok aktív együttműködésével.

A feladat komplexitását az adja, hogy az innovációs projektek tematikai sokszínűsége és eltérő célcsoportja egyedi megközelítést tesz szükségessé, és ez megnehezíti, illetve kizárja az összehasonlíthatóságot, biztosítja ugyanakkor a valóban innovatív és kreatív megoldások felszínre jutását. A fejlesztőmunka célja azonosítani és pontosan leírni az innovatív tartalmakat és az innovációt megvalósító szervezetek innovációs tapasztalatait, fejleszteni és bővíteni az innovációban, újításban rejlő hálózatosodási lehetőségeket, megfelelő szakmai színvonalon feltárni az adaptáció, és a szélesebb körű, valamint rendszerszintű alkalmazás módozatait.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg