• Magyar
  • English

Folyamatba épített értékelés

A TÁMOP 1.4.7. kiemelt projekt részcéljai között szerepel, hogy, „a folyamatba épített szakmai értékelés … hozzájárul a projektgazdák által vállalt mutatók (indikátorok) fokozottabb teljesítéséhez, a szakmai fejlesztések eredményének pontos méréséhez, valamint a gyakorlatban eredményesen alkalmazott foglalkoztatási kezdeményezések azonosításához és elemzéséhez, a szakpolitikai beavatkozások és a helyi kezdeményezések hasznosulásának érdekében”.

Vagyis a folyamatba épített értékelés célja összetett, egyrészt már a megvalósítás során visszajelzésekkel segíti a foglalkoztatási projektek eredményességet, másrészt fontos szerepet kap a jó gyakorlatok azonosításában, az értékes módszerek összegyűjtésében, harmadsorban pedig magának az értékelés kultúrájának terjesztésében. A kiemelt projekt végére Értékelési Kézikönyv elkészítését is terveztük, nemzetközi értékelési tapasztalatok átvételét és adaptációját.

Az értékelési folyamat előkészítésében és megvalósításában jelentős szerepe van a foglakoztatási projektekben dolgozó szakemberekkel való együttműködésnek, ez nem csak a gördülékeny megvalósítást, hanem a „felhasználó-barát” visszajelzések megvalósítását is segíti.

Az eredmények és termékek disszeminációja

A szakmai közreműködők munkája, valamint a projekttapasztalatok, jó gyakorlatok és külföldi tapasztalatok alapján mindhárom szakmai területen (innováció, tranzit és paktumok) módszertani kiadvány készül. Bemutatásra kerülnek a módszerfejlesztési munka eredményei, a külföldi és hazai jó gyakorlatok, további fejlesztési irányok, szakpolitikai javaslatok.

A javaslatok előkészítése kerekasztal beszélgetések formájában történik, melyre a szakmai és politikai döntéshozók mind szélesebb körét kívánjuk meghívni. A kerekasztal beszélgetések során lehetőség nyílik a projekt eredmények megvitatására, valamint az intézményesítésre, elterjesztésre vonatkozó szakmapolitikai javaslatok megfogalmazására.

A projekt keretében készülő termékek között szerepel egy „Módszerkatalógus”, amely széles körben és akadálymentesen elérhetővé teszi a fejlesztések eredményeit, ezáltal a felhasznált támogatások hasznosulását és a fejlesztések disszeminációját segíti. Ez a katalógus foglalkoztatási esélyegyenlőség javítására alkalmas eszközök (pl. kompetenciavizsgálat, munkáltatók érzékenyítése, mentorálás stb.) gyűjteménye, mely részletesen tartalmazza a kidolgozott eszközök leírását, javaslatot tartalmaz a felhasználás lehetőségeire vonatkozóan és bemutatja az eszköz kidolgozóját, megadja annak elérhetőségét.

Egy másik termékcsoportunk a szükségletfelmérés eredményei alapján kiválasztásra kerülő 4 módszer, amelyekhez tananyagot fejlesztünk ki. Ezek foglalkoztatási programot megvalósító projektgazdák körében hasznosulnak.

NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg