• Magyar
  • English

Módszertani fejlesztés területei: Tranzitfoglalkoztatási programok

A tranzitfoglalkoztatási programok létjogosultságát, eredményességét már több – OFA forrásból, majd uniós forrásokból megvalósult – program és tanulmány igazolta, a programok elterjesztése, széleskörű megismertetése, illetve a korábban elkészült modell leírások aktualizálása és folyamatos továbbfejlesztése azonban még nem valósult meg.

A kiemelt projekt a tranzitfoglalkoztatási programok esetén aktualizálja a korábban elkészült modell-leírásokat (pl.: OTE 2006, Eszik Z. 2004), továbbá elkészül a tranzitfoglalkoztatási program módszertani és minőségi szempontú továbbfejlesztése a jelenlegi munkaerő-piaci viszonyokhoz igazodva, valamint lehetőség nyílik további modell- és módszertani javaslatok megfogalmazására, szakmai koncepciók kialakítására, tájékoztatók elkészítésére.

A fejlesztési munka hangsúlyos szakmai területei és részcéljai a tranzitfoglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek szakmai támogatása, a programok eredményességének növelése, a hálózatosodás elősegítése, a tapasztalatok átadása, a tranzitfoglalkoztatás szakmai modelljének megújítása, a fenntarthatóság kritériumainak azonosítása és leírása.

A tranzitfoglalkoztatási programok eredményessége és mind szélesebb körű elterjesztése, valamint a most megvalósuló vagy tervezés alatt lévő tranzitfoglalkoztatási programok eredményes és hatékony megvalósítása érdekében a kiemelt projekt keretében tervezzük a tranzitfoglalkoztatási modell módszertani fejlesztését, aktualizálását.

A tranzitfoglalkoztatási programok esetén a tervezett kutatási témák:

  • a korábbi támogatási programokban (OFA, PHARE, HEFOP, EQUAL, TÁMOP) megvalósított módszerek és modellek összegyűjtése és elemzése, költséghatékonyság vizsgálata,
  • bevált, működő gyakorlati megoldások azonosítása,
  • adaptálásra érett módszerek feltérképezése,
  • a tranzitfoglalkoztatási projektek és a támogatásukat célzó programok.

A kutatás eredményeire épül a kiemelt projekt egyik fontos szakmai eleme, a tranzitfoglalkoztatási modell módszertani fejlesztése. A szakmai megvalósítók és közreműködők a kutatási tapasztalatok alapján a komplex tranzitfoglalkoztatási modell szakaszait, tevékenységeit, eszközeit, valamint az alkalmazott módszereket és azok költséghatékonyságát veszik sorra.

A modell kidolgozása a tranzitfoglalkoztatás alapvető elemeit követve történik meg:

célcsoport azonosítása, feltérképezése, bevonása, toborzása, kiválasztása, foglalkoztatással  egybekötött képzési szakasz, támogató szakmai tevékenységek,  eszközök, és módszertan, elhelyezkedés, utógondozás, utánkövetési szakasz. A modell fontos eleme a szakmai mérés módszertana és a mérési tevékenység.

A tranzitfoglalkoztatási modell módszertani fejlesztését követően értékelő kutatás valósul meg, melynek témái:

  • a megvalósított tranzitfoglalkoztatási programok megfelelése a tranzitfoglalkoztatási modellnek,
  • tranzitfoglalkoztatási projektek eredményeinek, hatásainak értékelése,
  • javaslatok megfogalmazása a tranzitfoglalkoztatási modell továbbfejlesztésére, kiterjesztésére, fenntarthatóságára vonatkozóan, javaslat további programok szakmai tartalmára.
NGMKooperáció pluszTámop 2.6.1PertuEqualhungarySzéchenyi 2020
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg